WERKING & DIENSTEN

Team

Een team van gekwalificeerd verpleegkundig en verzorgend personeel staat dagelijks in voor al uw zorgen.

Kinesitherapie

Onze instelling beschikt over een professionele kinesitherapieruimte met gekwalificeerd personeel en een waaier aan materiaal waaronder: een warmwaterbed, fiets, loopband, automatische fietsen, drainagematerialen,… Onze kinesitherapeuten trachten de mobiliteit van onze bewoners te bevorderen en hun conditie in de mate van het mogelijke op peil te houden.

Logopedie

De logopediste ondersteunt onze bewoners die nood hebben aan ondersteuning in geval van bijvoorbeeld dysfagie, afasie, dysartrie en/of dyspraxie.

Huisarts

Uw huisarts kan u vrij kiezen en kan in samenspraak met ons multidisciplinair team uw gezondheidstoestand blijven volgen. Onze instelling beschikt over een coördinerende arts die op vaste tijdstippen aanwezig is. Verder is onze coördinerende huisarts eveneens beschikbaar na afspraak.

Animatie

Ons animatieteam zorgt ervoor dat u op geregelde tijdstippen weer aan het knutselen of lezen gaat. Geregeld komen zangers, muziek- en toneelgroepen op en soms worden uitstapjes met onze bewoners georganiseerd. Maandelijks vindt het grote verjaardagsfeest plaats waarop de jarigen van elke maand in de bloemetjes worden gezet.
Speciale aandacht gaat uit naar personen die lijden aan dementie.

Kapsalon

Onze residentie beschikt over een eigen kapsalon dat 3 dagen per week open is.

Pedicure

Wekelijks aanwezig op donderdag en raadpleegbaar na afspraak.

Keuken

Kwaliteitsvolle maaltijden worden dagelijks bereid door onze eigen keukenequipe. Dieetmaaltijden op doktersvoorschrift kunnen eveneens worden klaargemaakt.

Cafetaria & terras

Onze voorziening beschikt over een aangename cafetaria die toegankelijk is voor onze bewoners en familieleden. Aansluitend aan onze cafetaria beschikken wij ook over een aangenaam terras met mooie tuin.